Webbseminarium - Föreskrifter för detaljplan

The event has ended.
Calendar
Clock

 

Agenda

1 - Inledning

2 - Bakgrund till föreskrifterna

3 - Föreskrifterna i sitt sammanhang

4 - Regelsystemet

5 - Vad reglerar föreskriften?

6 - Lägesbestämning och avgränsning

7 - Planbestämmelser

8 - Nya sätt att planlägga

9 - Allmänna råden om redovisning

10 - Planbestämmelsekatalogen

11 - Vad händer på Boverket?