Nya regler för översiktsplanering

Sändningen är slut.
Kalender
Klocka

Nya regler för översiktsplanering

 

Innehåll

  • Syftet med ändringarna
  • Planeringsstrategi - Illustrationer med hjälp av ÖP-snurran
  • Processen att ta fram eller ändra översiktsplanen
  • Intervju med länsstyrelserna
  • Första tillämpningen och övergångsbestämmelser – Illustration tidslinje
  • Följdändringar för detaljplaneprocessen och MKB
  • Intervju med länsstyrelserna och med SKR